BINANCE - OFFICIAL

바이 De Paris api

바이 Dward api 를 이용 하시기 원하시는 분들 은 분명 개발자 ​​분들 이라고 생각 합니다. api key 를 받기 위한 과정 을 소개해 드립니다.

- 바이 랜스 에 로그인 합니다.

- 우측 상단 의 사양 모양 아이콘 을 선택 하고 "마이 페이지" 에 접속 합니다.

- 좌측 하단 을 보시면 "API" 관리 메뉴 가 나옵니다.

-API 이름 을 임의로 설정 합니다. (프로젝트 네임)

새로운 KEY 생성 을 눌러 줍니다.

- 구글 에서 인증 수단 으로 사용 하는 Ù À LUNATIC 로 인증 을 완료 하면 API KEY 와 SECRET KEY 가 발급 되어 집니다. 그후 "편집" 버튼 을 누른 후 원하는 옵션 을 선택 합니다.

-SECRET KEY 는 보기 를 눌러 확인해 줍니다.

-API KEY 와 SECRET KEY 를 발급 받았기 때문에 API 발급 은 완료 되었습니다.

가입 하기

Quandu hà pensatu chì avà ùn hà micca mancu ghjornu à l'imàviu à l'imàviu à l'incontru à l'imàviu. 현재 회원 가입 이 풀려 간편하게 이메일 인증 만으로 가입 이 가능 하오니 날은 이용 부탁 드립니다.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!