BINANCE - OFFICIALIAL

바이 낸스 api

यस संदेश को उपयोग को लागी कुनै पनि सदस्य को सदस्य हो। api key 를 사용 하는 소개해 डाउनलोड।

- 바이 랜스 मा र्या그인 합니다।

- 우측 र्याङ्किङ्ग मोडेल को र्याङ्किङ्ग मा जोडें "마이지지" मा सम्पर्क गर्नुहोस।

- "좌측 단 시 시 시 시 시 시 시 뉴 뉴 뉴 뉴 뉴 뉴 뉴 뉴 뉴 뉴।

-ओपीआई को उपयोग को आवश्यकता हो। (प्रोफाइल नाम)

को लागि कुंजी KEY।

-구글에서 인증수단으로 사용하는 OTP로 인증을 완료하면 API KEY와 SECRET KEY 가 발급되어집니다. 그후 “편집”버튼을 누른후 원하는 옵션을 선택합니다.

-SECRET KEY यो सम्वाद छ।

-API केडीई र SECRET कुञ्जी को बारे मा जानकारी को बारे मा जानकारीप्राप्त API को बारे मा जानकारी को लागी।

가입 하기

바이낸스 거래소는 홍콩에 있는 거래소로 현재 비트렉스를 제치고 세계 1위 거래소로 운영중입니다. 현재 회원가입이 풀려 간편하게 이메일 인증만으로 가입이 가능하오니 많은 이용 부탁드립니다.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!