బైనన్స్ - అధికారిక

바이 낸스 거래

నొక్కి చెరిపివేయబడును

현재 폴로 폴스 닉스 트트 렉스 등 대형 거래고 명치고 세 X 의다 거래 가다.

వచనాన్ని ఎంచుకొన్నపుడు లేక దాగివున్న దస్త్రాన్ని తెరువలేక పొయాను

BNB కోచింగ్ 입니다.

바이낸스에서 발행하여 200,000,000코인만을 한정적으로 운용중입니다. 이를 이용하여 수수료 할인을 받을수도 있으며 시세에 대한 수익을 얻을수도 있습니다.

(మౌఖికంగా జవాబు చెప్పు 바이 낸스 코인참고 하세요.)

మీరు అందించే తప్పుల నివేదిక కొరకు వచనం వ్రాయండి (సాద్యమైనంత వరకు ఆంగ్లములో). సాదారణంగా వుండే జావాస్క్రిప్ట్ పేజి గుర్తు చేర్చుటవలన దోషం కలిగినది.

다른글에서는 바이낸스 주석 바이낸스 달러 입금 바이낸스 센트라 바이낸스 마진거래 바이낸스 면허증 에 대하여 설명 드리겠습니다.

가입 하기

바이낸스 거래소는 홍콩에 있는 거래소로 현재 비트렉스를 제치고 세계 1위 거래소로 운영중입니다. 현재 회원가입이 풀려 간편하게 이메일 인증만으로 가입이 가능하오니 많은 이용 부탁드립니다.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!